اعلانات سایت

Picture of راهبر سامانه
برگزاری دوره ها
by راهبر سامانه - Saturday, 7 Tir 1399, 10:56 AM
 

با سلام و خیر مقدم خدمت شهرداران ،اعضای محترم شورا های شهر ، مدیران و کارکنان شهرداریهای استان اصفهان بدینوسیله باطلاع میرساند سامانه آموزشهای الکترونیکی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان بر اساس مجوز شماره ‌۵۱۴۶ مورخ ۹۷/۲/۹  مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت کشور و ...

Read the rest of this topic
(117 words)